Hotel a útulek pro psy v Rakovníku

Soukromé zařízení na profesionální úrovni schválené veterinární správou

BĚH PRO PSÍ ÚTULEK

Dne 28. 4. 2019 uspořádali Žáci školního parlamentu ZŠ Řevničov charitativní akci „Běh na podporu pesanů v našem útulku v Rakovníku“. Akce se velmi vydařila a pro psí útulek se vybralo 10.776 Kč.

Zvláštní poděkování patří Boxerskému oddílu z Řevničova, který přispěl částkou 3.500 Kč a Pivovaru Máša, který nás podpořil částkou 2.000 Kč. Tato částka nás velmi překvapila a také zaskočila, protože jsme honem nevěděli co za ni pořídit (byla skutečně vysoká). Nakonec jsme se rozhodli, že ji využijeme na nákup 3 nových zateplených boud. Chvilku trvalo než je pro nás vyrobili, ale nyní se můžeme pochlubit, že boudy dorazily, jsou již na svých místech, pesani v nich bydlí.

JEŠTĚ JEDNOU MOC DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE O TO ZASLOUŽILI !!!!!!!!